Флеровиум

114
Fl
Група
14
Периода
7
блок
p
Протони
Електрони
Неутрони
114
114
173
Општи Својства
Атомски број
114
Атомска тежина
[289]
Масен број
287
Категорија
Слаб метал
Боја
Нема одговор
Радиоактивно
Да
Named after the founder of the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, the Soviet physicist Georgy Flyorov
Кристална структура
Нема одговор
Историја
Ununquadium (Uuq) was the temporary IUPAC systematic element name.

In 1998, a team led by Yuri Oganessian and Vladimir Utyonkov at the Joint Institute for Nuclear Research, Dubna produced flerovium by bombarding plutonium with calcium.

In an experiment lasting 40 days, 5 x 1018 atoms of calcium to be fired at plutonium to produce a single atom of flerovium.
Електрони на орбитала
2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
Електронска конфигурација
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
Fl
The longest-lived isotope currently known is 289Fl
Физички Својства
Фаза
Цврста состојба
Густина
14 g/cm3
Точка на топење
343,15 K | 70 °C | 158 °F
Точка на вриење
423,15 K | 150 °C | 302 °F
Топлина на топење
Нема одговор
Топлина на испарување
Нема одговор
Специфичен топлински капацитет
-
Обилност во Земјината кора
Нема одговор
Обилност во Универзумот
Нема одговор
The
Кредити на слика: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS број
54085-16-4
PubChem CID број
Нема одговор
Атомски Својства
Атомски полупречник
-
Ковалентен полупречник
143 pm
Електронегативност
-
Јонизациски потенцијал
-
Атомски волумен
-
Топлинска спроводливост
-
Оксидациски состојби
2, 4
Примени
Flerovium is used for scientific research purposes only.
Flerovium is harmful due to its radioactivity
Изотопи
Стабилни изотопи
-
Нестабилни изотопи
284Fl, 285Fl, 286Fl, 287Fl, 288Fl, 289Fl