Политиси за приватност

Оваа апликација не збира и зачувува дата на корисникот