Берклиум

97
Bk
Група
Нема одговор
Периода
7
блок
f
Протони
Електрони
Неутрони
97
97
150
Општи Својства
Атомски број
97
Атомска тежина
[247]
Масен број
247
Категорија
Актиноид
Боја
Нема одговор
Радиоактивно
Да
Named after Berkeley, California, the city of its discovery
Кристална структура
Обично хексагонално
Историја
Berkelium was discovered by Glenn T. Seaborg, Albert Ghiorso and Stanley G. Thompson in 1949 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of americium with alpha particles.

Berkelium was isolated in greater quantities for the first time by Burris Cunningham and Stanley Thompson in 1958.
Електрони на орбитала
2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
Електронска конфигурација
[Rn] 5f9 7s2
Bk
Just over one gram of berkelium has been produced in the United States since 1967
Физички Својства
Фаза
Цврста состојба
Густина
14,78 g/cm3
Точка на топење
1259,15 K | 986 °C | 1806,8 °F
Точка на вриење
3173,15 K | 2900 °C | 5252 °F
Топлина на топење
Нема одговор
Топлина на испарување
Нема одговор
Специфичен топлински капацитет
-
Обилност во Земјината кора
Нема одговор
Обилност во Универзумот
Нема одговор
The
Кредити на слика: Wikimedia Commons (Department of Energy - Office of Public Affairs)
The 60-inch cyclotron at the Lawrence Radiation Laboratory, University of California, Berkeley
CAS број
7440-40-6
PubChem CID број
23971
Атомски Својства
Атомски полупречник
170 pm
Ковалентен полупречник
-
Електронегативност
1,3 (Полингова скала)
Јонизациски потенцијал
6,1979 eV
Атомски волумен
16,7 cm3/mol
Топлинска спроводливост
0,1 W/cm·K
Оксидациски состојби
3, 4
Примени
Berkelium is mainly used for scientific research purposes.

Berkelium-249 is a common target nuclide to prepare still heavier transuranic elements and transactinides, such as lawrencium, rutherfordium and bohrium.

It is also useful as a source of the isotope californium-249.
Berkelium is harmful due to its radioactivity
Изотопи
Стабилни изотопи
-
Нестабилни изотопи
233Bk, 235Bk, 236Bk, 237Bk, 238Bk, 239Bk, 240Bk, 241Bk, 242Bk, 243Bk, 244Bk, 245Bk, 246Bk, 247Bk, 248Bk, 249Bk, 250Bk, 251Bk, 252Bk, 253Bk, 254Bk