Ајнштајниум

99
Es
Група
Нема одговор
Периода
7
блок
f
Протони
Електрони
Неутрони
99
99
153
Општи Својства
Атомски број
99
Атомска тежина
[252]
Масен број
252
Категорија
Актиноид
Боја
Нема одговор
Радиоактивно
Да
Named after Albert Einstein
Кристална структура
Нема одговор
Историја
Einsteinium was discovered as a component of the debris of the first hydrogen bomb explosion in 1952.

It was identified by Albert Ghiorso and co-workers at the University of California, Berkeley in collaboration with the Argonne and Los Alamos National Laboratories, in the fallout from the Ivy Mike nuclear test.

The new element was produced by the nuclear explosion in miniscule amounts by the addition of 15 neutrons to uranium-238.
Електрони на орбитала
2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
Електронска конфигурација
[Rn] 5f11 7s2
Es
Einsteinium is the first divalent metal in the actinide series
Физички Својства
Фаза
Цврста состојба
Густина
8,84 g/cm3
Точка на топење
1133,15 K | 860 °C | 1580 °F
Точка на вриење
-
Топлина на топење
Нема одговор
Топлина на испарување
Нема одговор
Специфичен топлински капацитет
-
Обилност во Земјината кора
Нема одговор
Обилност во Универзумот
Нема одговор
Einsteinium
Кредити на слика: Wikimedia Commons (National Nuclear Security Administration)
Einsteinium was first observed in the fallout from the Ivy Mike nuclear test
CAS број
7429-92-7
PubChem CID број
Нема одговор
Атомски Својства
Атомски полупречник
-
Ковалентен полупречник
-
Електронегативност
1,3 (Полингова скала)
Јонизациски потенцијал
6,42 eV
Атомски волумен
28,5 cm3/mol
Топлинска спроводливост
0,1 W/cm·K
Оксидациски состојби
2, 3
Примени
Einsteinium is mainly used for scientific research purposes.

The rare isotope einsteinium-254 is favored for production of ultraheavy elements.

Einsteinium-254 was used as the calibration marker in the chemical analysis spectrometer of the Surveyor 5 lunar probe.
Einsteinium is harmful due to its radioactivity
Изотопи
Стабилни изотопи
-
Нестабилни изотопи
240Es, 241Es, 242Es, 243Es, 244Es, 245Es, 246Es, 247Es, 248Es, 249Es, 250Es, 251Es, 252Es, 253Es, 254Es, 255Es, 256Es, 257Es, 258Es