Менделевиум

101
Md
Група
Нема одговор
Периода
7
блок
f
Протони
Електрони
Неутрони
101
101
157
Општи Својства
Атомски број
101
Атомска тежина
[258]
Масен број
258
Категорија
Актиноид
Боја
Нема одговор
Радиоактивно
Да
Named after Dmitri Mendeleev, who created the Periodic Table
Кристална структура
Нема одговор
Историја
Mendelevium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, Gregory R. Choppin, Bernard G. Harvey and Stanley G. Thompson in 1955 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of einsteinium with helium.

Mendelevium was identified by chemical analysis in an ion exchange experiment.
Електрони на орбитала
2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Електронска конфигурација
[Rn] 5f13 7s2
Md
Mendelevium was the first element to be produced one atom at a time
Физички Својства
Фаза
Цврста состојба
Густина
-
Точка на топење
1100 K | 826,85 °C | 1520,33 °F
Точка на вриење
-
Топлина на топење
Нема одговор
Топлина на испарување
Нема одговор
Специфичен топлински капацитет
-
Обилност во Земјината кора
Нема одговор
Обилност во Универзумот
Нема одговор
The
Кредити на слика: Wikimedia Commons (Serge Lachinov)
The element is named to honor Dmitri Mendeleev, the developer of the periodic table of elements
CAS број
7440-11-1
PubChem CID број
Нема одговор
Атомски Својства
Атомски полупречник
-
Ковалентен полупречник
-
Електронегативност
1,3 (Полингова скала)
Јонизациски потенцијал
6,58 eV
Атомски волумен
-
Топлинска спроводливост
0,1 W/cm·K
Оксидациски состојби
2, 3
Примени
Mendelevium is used for scientific research purposes only.
Mendelevium is harmful due to its radioactivity
Изотопи
Стабилни изотопи
-
Нестабилни изотопи
245Md, 246Md, 247Md, 248Md, 249Md, 250Md, 251Md, 252Md, 253Md, 254Md, 255Md, 256Md, 257Md, 258Md, 259Md, 260Md, 261Md, 262Md