Нобелиум

102
No
Група
Нема одговор
Периода
7
блок
f
Протони
Електрони
Неутрони
102
102
157
Општи Својства
Атомски број
102
Атомска тежина
[259]
Масен број
259
Категорија
Актиноид
Боја
Нема одговор
Радиоактивно
Да
Named after of Alfred Nobel, Swedish chemist who discovered dynamite and founder of the Nobel Prizes
Кристална структура
Нема одговор
Историја
Nobelium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, John R. Walton and Torbjørn Sikkeland in 1958 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of curium with carbon atoms.

It was correctly identified in 1966 by scientists at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions in Dubna, Soviet Union.
Електрони на орбитала
2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
Електронска конфигурација
[Rn] 5f14 7s2
No
Nobelium is a divalent ion in aqueous solution
Физички Својства
Фаза
Цврста состојба
Густина
-
Точка на топење
1100,15 K | 827 °C | 1520,6 °F
Точка на вриење
-
Топлина на топење
Нема одговор
Топлина на испарување
Нема одговор
Специфичен топлински капацитет
-
Обилност во Земјината кора
Нема одговор
Обилност во Универзумот
Нема одговор
Illustration
Кредити на слика: Images-of-elements
Illustration of nobelium
CAS број
10028-14-5
PubChem CID број
Нема одговор
Атомски Својства
Атомски полупречник
-
Ковалентен полупречник
-
Електронегативност
1,3 (Полингова скала)
Јонизациски потенцијал
6,65 eV
Атомски волумен
-
Топлинска спроводливост
0,1 W/cm·K
Оксидациски состојби
2, 3
Примени
Nobelium is used for scientific research purposes only.
Nobelium is harmful due to its radioactivity
Изотопи
Стабилни изотопи
-
Нестабилни изотопи
248No, 249No, 250No, 251No, 252No, 253No, 254No, 255No, 256No, 257No, 258No, 259No, 260No, 261No, 262No, 263No, 264No