Лоренциум

103
Lr
Група
Нема одговор
Периода
7
блок
d
Протони
Електрони
Неутрони
103
103
159
Општи Својства
Атомски број
103
Атомска тежина
[262]
Масен број
262
Категорија
Актиноид
Боја
Нема одговор
Радиоактивно
Да
Named after Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron
Кристална структура
Нема одговор
Историја
Lawrencium was discovered by Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer in 1961 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with boron atoms.

Lawrencium was the last member of the actinide series to be discovered.
Електрони на орбитала
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Електронска конфигурација
[Rn] 5f14 7s2 7p1
Lr
Lawrencium is a trivalent ion in aqueous solution
Физички Својства
Фаза
Цврста состојба
Густина
-
Точка на топење
1900 K | 1626,85 °C | 2960,33 °F
Точка на вриење
-
Топлина на топење
Нема одговор
Топлина на испарување
Нема одговор
Специфичен топлински капацитет
-
Обилност во Земјината кора
Нема одговор
Обилност во Универзумот
Нема одговор
Illustration
Кредити на слика: Images-of-elements
Illustration of lawrencium
CAS број
22537-19-5
PubChem CID број
Нема одговор
Атомски Својства
Атомски полупречник
-
Ковалентен полупречник
-
Електронегативност
1,3 (Полингова скала)
Јонизациски потенцијал
4,9 eV
Атомски волумен
-
Топлинска спроводливост
0,1 W/cm·K
Оксидациски состојби
3
Примени
Lawrencium is used for scientific research purposes only.
Lawrencium is harmful due to its radioactivity
Изотопи
Стабилни изотопи
-
Нестабилни изотопи
251Lr, 252Lr, 253Lr, 254Lr, 255Lr, 256Lr, 257Lr, 258Lr, 259Lr, 260Lr, 261Lr, 262Lr, 263Lr, 264Lr, 265Lr, 266Lr