Европиум

63
Eu
Група
Нема одговор
Периода
6
блок
f
Протони
Електрони
Неутрони
63
63
89
Општи Својства
Атомски број
63
Атомска тежина
151,964
Масен број
152
Категорија
Ланта­ноид
Боја
Сребро
Радиоактивно
Не
Europium was named after Europe
Кристална структура
Телоцентрирана кубна
Историја
Europium was first found by Paul Émile Lecoq de Boisbaudran in 1890.

In 1896, French chemist Eugène-Antole Demarçay identified spectroscopic lines in ‘samarium' caused by europium.

He successfully isolated europium in 1901 using repeated crystallizations of samarium magnesium nitrate.
Електрони на орбитала
2, 8, 18, 25, 8, 2
Електронска конфигурација
[Xe] 4f7 6s2
Eu
Europium is the most reactive rare earth element
Физички Својства
Фаза
Цврста состојба
Густина
5,243 g/cm3
Точка на топење
1099,15 K | 826 °C | 1518,8 °F
Точка на вриење
1802,15 K | 1529 °C | 2784,2 °F
Топлина на топење
9,2 kJ/mol
Топлина на испарување
175 kJ/mol
Специфичен топлински капацитет
0,182 J/g·K
Обилност во Земјината кора
0,00018%
Обилност во Универзумот
5×10-8%
Weakly
Кредити на слика: Images-of-elements
Weakly oxidized europium, hence slightly yellowish
CAS број
7440-53-1
PubChem CID број
23981
Атомски Својства
Атомски полупречник
180 pm
Ковалентен полупречник
198 pm
Електронегативност
1,2 (Полингова скала)
Јонизациски потенцијал
5,6704 eV
Атомски волумен
20,8 cm3/mol
Топлинска спроводливост
0,139 W/cm·K
Оксидациски состојби
2, 3
Примени
Europium is used in the manufacture of fluorescent glass.

It is also used in the anti-counterfeiting phosphors in Euro banknotes.

Europium-doped plastic has been used as a laser material.

Europium isotopes are good neutron absorbers and are used in nuclear reactor control rods.
Europium is considered to be mildly toxic
Изотопи
Стабилни изотопи
151Eu, 153Eu
Нестабилни изотопи
130Eu, 131Eu, 132Eu, 133Eu, 134Eu, 135Eu, 136Eu, 137Eu, 138Eu, 139Eu, 140Eu, 141Eu, 142Eu, 143Eu, 144Eu, 145Eu, 146Eu, 147Eu, 148Eu, 149Eu, 150Eu, 152Eu, 154Eu, 155Eu, 156Eu, 157Eu, 158Eu, 159Eu, 160Eu, 161Eu, 162Eu, 163Eu, 164Eu, 165Eu, 166Eu, 167Eu