Фосфор

15
P
Група
15
Периода
3
блок
p
Протони
Електрони
Неутрони
15
15
16
Општи Својства
Атомски број
15
Атомска тежина
30,973762
Масен број
31
Категорија
Неметали
Боја
Безбојно
Радиоактивно
Не
From the Greek phosphoros, light bearing; ancient name for the planet Venus when appearing before sunrise
Кристална структура
Обично триклинично
Историја
Hennig Brand discovered phosphorus in 1669, in Hamburg, Germany, preparing it from urine.

In 1769, Johan Gottlieb Gahn and Carl Wilhelm Scheele showed that calcium phosphate is found in bones, and they obtained elemental phosphorus from bone ash.

Antoine Lavoisier recognized phosphorus as an element in 1777.
Електрони на орбитала
2, 8, 5
Електронска конфигурација
[Ne] 3s2 3p3
P
Elemental phosphorus exists in two major forms - white phosphorus and red phosphorus
Физички Својства
Фаза
Цврста состојба
Густина
1,82 g/cm3
Точка на топење
317,25 K | 44,1 °C | 111,38 °F
Точка на вриење
553 K | 279,85 °C | 535,73 °F
Топлина на топење
0,64 kJ/mol
Топлина на испарување
12,4 kJ/mol
Специфичен топлински капацитет
0,769 J/g·K
Обилност во Земјината кора
0,099%
Обилност во Универзумот
0,0007%
Red
Кредити на слика: Images-of-elements
Red phosphorus as powder
CAS број
7723-14-0
PubChem CID број
5462309
Атомски Својства
Атомски полупречник
98 pm
Ковалентен полупречник
107 pm
Електронегативност
2,19 (Полингова скала)
Јонизациски потенцијал
10,4867 eV
Атомски волумен
17,0 cm3/mol
Топлинска спроводливост
0,00235 W/cm·K
Оксидациски состојби
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
Примени
Many fertilisers contain a high proportion of phosphorus and are manufactured from concentrated phosphoric acids.

Phosphorus is used in the manufacture of safety matches, pyrotechnics and incendiary shells.

Phosphorus is also used in steel manufacture and in the production of phosphor bronze.
White phosphorus is highly toxic while red phosphorus is considered non-toxic
Изотопи
Стабилни изотопи
31P
Нестабилни изотопи
24P, 25P, 26P, 27P, 28P, 29P, 30P, 32P, 33P, 34P, 35P, 36P, 37P, 38P, 39P, 40P, 41P, 42P, 43P, 44P, 45P, 46P